Bostadsområdet Slottsund i Tosarby, Sund på Åland

Bostadsområdet Slottsund är planerat för ett lugnt och bekvämt boende i natursköna Tosarby vid Slottsundets strand, invid inloppet till Kastelholms slott.

Området är strandnära och beläget i störtskönt västerläge.

Ett flertal av tomterna har direkt sjöutsikt.

Strandlinjen om ca. 460 meter förblir obebyggd, en mindre del upptas av område för småbåtshamn och badstrand men största delen består av en bred strövområdesremsa som kan nyttjas till friluftsliv av de boende.

45% av hela området, som sammanlagt uppgår till ca. 18 hektar, är avsatt till park- och strövområden och del därav är avsatt till lekplats.

Det stora flertalet bostadstomter gränsar till grönområde, vilket tillsammans med de glesa tomtplaceringarna säkerställer ett naturnära och lugnt boende.

Bostadsområdet Slottsund ligger nära och bra till gällande det mesta!